سرزمين نيوز: افزايش يارانه نقدي 82 هزار تومان ؟
پنجشنبه، 25 خرداد 1391 - 00:32     کد خبر: 2023

افزايش يارانه نقدي بدون گران‌شدن حامل‌هاي انرژي؟

خبرگزاري ايسنا كه از رسانه‌هاي نزديك به دولت به شمار مي‌رود، گزارش داد: درحالي‌كه مدتي است همگان منتظر اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هستند خبرهايي حاكي از آن است كه در فاز دوم قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وجود ندارد و بنا است تنها ميزان يارانه نقدي افزايش يابد.
 

به گزارش ايسنا، بنا بر آخرين اطلاعات در چند هفته گذشته كه تصميم‌گيري درباره زمان و كيفيت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در دولت در دست بررسي است، يكي از آخرين گزينه‌هاي بررسي شده افزايش يارانه نقدي اختصاص يافته به خانواده‌ها با تمهيداتي و در عين حال افزايش نيافتن قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است، البته اين گزينه در بخش‌هايي از دولت با مخالفان جدي روبه‌رو است كه علاوه بر منابع لازم براي اجراي چنين طرحي، نسبت به مفيد و منطبق بودن اين گزينه با اهداف كلي بحث هدفمندي مغايرت دارد. با اين حال اين گزينه موافقاني نيز دارد كه بر ممكن بودن آن با در نظر گرفتن و تامين ابعاد مناسب طرح تاكيد دارند.بر اساس اين گزارش اگر قيمت حامل‌‌هاي انرژي در فاز دوم افزايش نيابد سناريوهاي طراحي شده براي بنزين 700 و هزار توماني منتفي مي‌شود. با توجه به اينكه شنيده مي‌شود دولت قصد افزايش يارانه نقدي را دارد باتوجه به تصويب رقم 48 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي و با فرض اجراي فاز دوم از تيرماه ميزان يارانه نقدي 82 هزار تومان خواهد شد.


پیامک - فیس بوک - تویتر
برگشت به خبرها